Proiectul CIVIC cuprinde o serie de activităţi eşalonate pe o perioadă de trei ani.
În prima etapă se doreşte implicarea comunităţii în soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii marginalizate, printr-un pact asumat prin semnătura reprezentantului legal al fiecărei organizaţii, plus opt activităţi stradale, două workshopuri, un concurs de idei şi un eveniment spectacol.
A doua activitate implică comunitatea în sprijinirea integrată a 550 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin 72 de acțiuni concrete de informare şi conştientizare. Grupul ţintă vizat: 300 de adulţi, 150 de copii, 100 de persoane cu vulnerabilităţi suplimentare.
A treia activitate vizează formarea profesională a 300 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială apte de muncă, din care minim 10 la sută persoane de etnie romă şi 50 la sută femei.
Activitatea a patra propusă în proiect este facilitarea accesului de ocupare prin informare, consiliere şi mediere a celor 300 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială apte de muncă, care să genereze cel puţin 65 de contracte de subvenţie semnate cu angajatori pentru subvenţionarea locului de muncă creat.
A cincea activitate prevede înfiinţarea şi dezvoltarea a 30 de iniţiative antreprenoriale de către 30 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. Ca rezultate prevăzute sunt propuse: 300 de persoane adulte implicate în dezvoltarea de iniţiative antreprenoriale, un eveniment concurs de planuri de afaceri cu 40 de planuri de afaceri participante. De asemenea, 30 de persoane din grupul ţintă beneficiază de contracte de subvenţie antreprenoriat şi de consultanţă, plus 30 de locuri de muncă create.
Activitatea numărul șase propune furnizarea de sprijin pentru creşterea participării la educaţie pentru 150 de copii aflaţi în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care minim 10 la sută să fie de etnie romă şi minim 50 la sută fete. Rezultat: 150 de copii să beneficieze de servicii de sprijin pentru participarea la educaţie, hrană caldă, obiecte necesare participării la educaţie (rechizite, încălţăminte, îmbrăcăminte, produse de igienă) timp de cinci semestre şcolare şi de activităţi de tipul after-school. De asemenea, 150 de părinţi vor beneficia de educaţie parentală, 30 de cadre didactice beneficiază de sprijin în pachete integrate educaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii procesului educativ.
Alte activităţi incluse în proiect prevăd furnizarea de sevicii de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit la 50 de gospodării, furnizarea de servicii medicale şi socio-medicale pentru întreg grupul ţintă, dar în special pentru persoanele cu vulnerabilităţi speciale, respectiv 40 de femei însărcinate, 30 de persoane cu dizabilităţi şi 30 de vârstnici. Ultima activitate prevăzută în proiect este furnizarea de servicii sociale grupului ţintă, prin înfiinţarea unui Birou de Consiliere Cetăţeni, care să ofere asistenţă pe domeniile: sănătate publică, asistenţă socială, asigurări sociale, raporturi de muncă, protecţia consumatorului, drepturi şi obligaţii civile, regimul proprietăţii, impozite şi taxe, învăţământ, protecţia copilului şi servicii publice.