SCURT ISTORIC

Şcoala noastră a luat fiinţă în 1919 şi în decursul celor 90 de ani de existenţă a fost principalul focar de cultură şi lumină în Jibou.

Ca urmare a înfiinţării judeţului Sălaj în anul 1968, Jiboul devine oraş, deschizându-şi noi perspective de dezvoltare. Clădirea şcolii este dată în folosinţă comunităţii în anul 1973. Datorită numărului mare de copii din localitate şi satele din vecinătate, şcoala se divide în „Şcoala generală Nr. l” (în prezent, Liceul Tehnologic "Octavian Goga") şi „Şcoala generală nr. 2” (în prezent, ŞcoalaGimnazială „Lucian Blaga").

La 30 septembrie 2001, şcoala a ales ca patron spiritual pe Octavian Goga - "poetul pătimirii noastre", devenind Şcoala Generală „Octavian Goga”. Cu această ocazie s-au dezvelit bustul poetului şi placa de marmură cu numele şcolii.

În anul 2004, şcoala generală se transformă în Grup Şcolar, oferind cursuri de liceu – filieră tehnologică (servicii şi tehnic) şi pregătire profesională prin Şcoala de Arte şi Meserii, tinerilor din localitate şi împrejurimi.

Ne aducem aminte de dascălii „începuturilor”. Mulţi au început şi au terminat cariera în această instituţie de învăţămănt. Unii dintre profesorii de azi le-au fost învăţăcei, apoi le-au devenit colegi. Astfel, ne gândim cu dragoste şi respect la: Popescu Sofia, Şerban loan, Şerban Eugenia, Deák Zoltan, Riza Valer, Riza Ana, Meseşan Gafia, Molnár Elisabeta, Meszáros Márta, Csobi Ecaterina, Lupşa Constantin, Lupşa Maria, Barna Cornelia, Bogdan Maria, Kürti Ilona, Mureşan Andrei, Ivănescu Ioan, Balla Elena, Csehi Elena, Filip Maria, Medve Maria, Hanczig Arpad, Vetişan Ana, Marincaş Lucia, Turcu Ioan, Prodan Zaharia, Șerban Ioan, Șerban Leontina, Csatlos Mihai.

De-a lungul anilor, unii colegi au devenit şi autori de manuale, caiete de lucru dedicate uşurării muncii la clasă, monografii ori beletristică.

În aceste aproape trei decenii de viaţă, şcoala a funcţionat permanent cu două secţii, română şi maghiară, cu un efectiv oscilând între 700-1000 elevi, organizaţi în peste 30 de clase, cu unele mici fluctuaţii, datorită evoluţiei demografice, aceşti elevi fiind permanent îndrumaţi în activitatea instructiv-educativă de peste 50 de cadre didactice, iar după înfiinţarea Grupului Şcolar, peste 70 de cadre. În acest an şcolar funcţionăm cu un număr de 11 clase la ciclul primar, 10 clase la cel gimnazial și 17 clase la ciclul liceal.

Gândurile noastre de viitor ne fac să acţionăm pentru a răspunde necesităţilor societăţii în ansamblu şi ale comunităţii locale. Datorită acestui fapt, ştiind că viitorul va fi al informatizării şi globalizării, avem în preocupare pregătirea în domeniul cunoaşterii limbilor străine, al tehnologiei informaţionale şi cunoştinţelor tehnico-aplicative, valorificând la maximum potenţialul catedrelor de limbi moderne, TIC şi tehnologii.

Privind în urmă spre rezultatele obţinute de foştii noştri elevi, care au onorat şi folosit cunoştinţele acumulate pe băncile şcolii, atăt în învăţămăntul superior, căt şi în profesiile alese, avem suficient temei să afirmăm că avem o şcoală cu perspectivă, bine ancorată în conştiinţa comunităţii locale.

ŞCOALA ASTĂZI

Începând cu 1 septembrie 2012, prin ordin al M.E.C.T.S. şcoala accede la un nou statut, acela de LICEU TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU.

De-a lungul anilor Liceul Tehnologic „Octavian Goga” şi-a conturat, datorită activităţii şi muncii responsabile a cadrelor didactice, imaginea unei şcoli care oferă elevilor o bună educaţie şi perspectiva dezvoltării profesionale şi integrării socio – profesionale a absolvenţilor.

  În anul şcolar 2016-2017, Liceul Tehnologic „Octavian Goga”, cuprinde următoarele forme de învăţământ :
   • primar - cu clasele pregătitoare -IV;
   • gimnazial - clasele V-VIII;
   • liceu tehnologic - clasele IX-XII;
   • învățământ profesional cu durata de 3 ani - clasa a IX-a , a X-a și a XI-a

Ciclurile de învăţământ cu clasele primare şi gimnaziale din Jibou funcţionează şi cu predare în limba maghiară.

Oferta educațională pentru anul școlar 2016-2017 cuprinde clase pentru învățământul primar, gimnazial liceal și învățământ profesional.

Planul de școlarizare a fost propus ținând cont de realitățile privind dinamica economică a zonei și a regiunii în care ne aflăm și după o consulatare cu autoritățile locale și cu reprezentanții principalilor agenți economici.